Fototoek


Fotogalerie van Jan-Maarten Goedkoop

Home | Fototoek | E-books

Het leuke van het vak Geschiedenis zit hem ondermeer hierin, dat alles wat je vandaag schrijft, als journalist, columnist, blogger of schrijver van wat dan ook, morgen is het Geschiedenis.
En het leuke van een digitale uitgave is dat wanneer je alle bronnen erin mede opneemt, die allemaal zijn na te slaan, online en live. Dat is andere koek dan bij een ouderwetse analoge uitgave van een document met voetnoten. Dan weet je weliswaar de bron, maar die is niet bij de hand. Bij de digitale versie is alles bereikbaar middels een enkele muisklik.
Het zou een beetje te mooi zijn om waar te zijn, wanneer al deze noeste arbeid voor iedereen gratis beschikbaar zou zijn. Vandaar: voorlopig alleen voor de echte belangstellende liefhebber. Zie daarom hieronder en dat geldt ook voor de andere E-books.

The beautiful thing about the History is, among other things, that everything you write today, as a journalist, columnist, blogger or writer of whatever, tomorrow it will be History.
And the nice thing about a digital publication is that when you include all the sources in it, they can all be consulted, online and live. That is different from an old-fashioned analogue edition of a document with footnotes. Then you know the source, but it is not at hand. With the digital version, everything is accessible with a single mouse click.
It would be a little too good to be true if all this hard labor were available to everyone for free. Hence: for the time being only for the truly interested enthusiast. See therefore below and that also applies to the other E-books.

Klik op knop AFBEELDING DETAILS (rechtsboven elke foto) voor meer info en links.

'Dun Door De Broek'

Dit boek gaat over de omzwervingen van Martinus Lambertus Goedkoop van 1938 tot 1946 in Nederlands-Indi├ź. Zeventig jaar na de bevrijding, 5 mei 1945 (Duitsland) en 15 augustus 1945 (Japan), eindelijk de reconstructie van en het relaas over zijn ervaringen als dwangarbeider aan de Birma-Spoorlijn. Verwant hiermee: 'vrijheid' en 'bevrijding'.
Lees ook de Voetnoot:

Klik op knop AFBEELDING DETAILS (rechtsboven elke foto) voor meer info en links.

'Goedkoop door Amerika' en de Engelstalige versie ervan 'Cheap Through The States'

In 1976 ging ik naar Amerika om deel te nemen aan de Bikecentennial, een fietstocht van kust naar kust door het achterland van de Verenigde Staten. De aanleiding hiervoor was de viering van het tweehonderd jarig bestaan van de USA op de 4e juli van 1976. Doel van de tocht was om de deelnemers bewust te maken van de geschiedenis en het platteland van hun vaderland. Is er in die veertig jaar wezenlijk iets veranderd in de USA? Wie dit artikel van Michael Persson op 23 januari 2016 in de Volkskrant vergelijkt met passages uit mijn boek mag het antwoord geven. Meer lezen? Impressies van het e-book Goedkoop door Amerika en de Engelstalige versie ervan Cheap Through The States, die ik in digitale vorm in 2012 (her)schreef op basis van brieven en dagboeken uit 1976, zijn hier te vinden. Wie door het lezen geïnspireerd raakt kan natuurlijk zelf een Roadtrip door de USA gaan maken en alles met eigen ogen aanschouwen en ervaren, met of zonder boek op zak.
Meer impressies en passages uit de Nederlandse versie zijn hier te vinden en ook in het album 'Contouren'.
Lees ook de Voetnoot:

Klik op knop AFBEELDING DETAILS (rechtsboven elke foto) voor meer info en links.

Voetnoot:
Wie mocht denken dat deze e-books in de winkel liggen komt bedrogen uit. Ze zijn als PDF verwerkt en tot op heden alleen beschikbaar voor de echte liefhebber. Een grote ambitie om ze uitgegeven te krijgen heb ik niet echt, maar wie belangstelling mocht hebben is altijd welkom om ernaar te informeren.

Footnote:
Anyone who might think that these e-books are in the store will be disappointed. They have been processed as PDF and until now only available for the real enthusiast. I don't really have a great ambition to get them published, but anyone who might be interested is always welcome to inquire about it.