Fototoek


Fotogalerie van Jan-Maarten Goedkoop

Telegram Gerarda 1940
Telegram Gerarda 1940
11/23/2014
Martinus zit nog steeds in een spagaat. Moet hij blijven of gaat hij alsnog een poging doen om terug te keren naar zijn vrouw in Nederland?
In februari 1940 werd haar geadviseerd vanwege gezondheidsredenen naar Nederland terug te keren en ze werd ongeschikt verklaard voor verblijf in de tropen. Aangezien ik contractueel en financieel niet zonder meer mijn betrekking kon opgeven, besloot ik niet naar Nederland te gaan, hoezeer de oorlog ook dreigde. De oorlog kwam echter en kwam snel. Toen was praktisch iedere verbinding verbroken.
Hij lijkt zich bij de situatie neer te leggen en blijft in Indië.
Vrij snel na de capitulatie van Nederland stuurt Gerarda via Mies een telegram naar Bandoeng. Ze roept Martinus op niet terug te keren naar Nederland.