Fototoek


Fotogalerie van Jan-Maarten Goedkoop

Oude Raalterweg Biodiversiteit 2016
Oude Raalterweg Biodiversiteit 2016
11/27/2020
Een Google plaatje van sep 2016 langs de Oude Raalterweg.
Als we de borden en spandoeken langs de weg goed begrepen hebben, dan gaan natuurorganisaties hier aan het werk om de biodiversiteit te herstellen.
Zelfs al zouden de lucht en de grond hier volzitten met verkeerde stoffen, die slecht zijn voor onze gezondheid en die van dieren en planten, dan nog, wat is hier mis met de biodiversiteit in 2016?
En als we dan het bos kappen, de toplaag afplaggen en de 'wensnatuur' gaan aanleggen, de heide met zandverstuivingen, wat dan?
Er zal helemaal geen 'wensnatuur' ontstaan. De natuur die er zal ontstaan is precies de natuur die er nu op de foto van 2016 valt te zien. De heide is een cultuurlandschap en laten we daar de natuur haar gang gaan, dan zullen allerlei plantjes, bomen, beestjes en insectjes er hun domicilie vinden. Dan staat de Archemerberg er over vijftig tot tachtig jaar weer zo bij als op deze foto.
En als de boeren hun beleid niet veranderen is die 'wensnatuur' ook nog eens kansloos. De heide legde er niet zomaar het loodje.
Kortom, het hele verhaal van 'Staatsbosbeheer -2.0' is een compleet onzin verhaal, ingegeven door valse romantiek, economische belangen, biomassa en 'wensdenken'.

Ps.je
Dat een paar bomen scheef staan op de foto heeft met de camera(groothoek)lens van Google te maken. Deze bomen hoeven dus niet gekapt te worden vanwege gevaar voor de verkeesveiligheid. Tis maar dat ze het weten bij 'Staatsbosbeheer -2.0'.

Canon van Nederland
150.000 v. Chr.

'De Dikke Steen'
Vorming van het landschap Tijd van jagers en boeren "In dit klimaat maakte de mens zijn opwachting. Geleidelijk zette hij de omgeving naar zijn hand. Op de hoger gelegen zandgronden legde hij akkers aan. De lagere gronden dienden als wei- en hooilanden. De bossen werden gekapt en maakten plaats voor heidevelden met schapen. Ook het hoogveen werd ontgonnen. In de 19de eeuw maakten de heidevelden weer plaats voor uitgestrekte bospercelen."

Zo heurt het? Valse Romantiek?
Cornelis Lieste 'Wensnatuur' ca 1855