Fototoek


Fotogalerie van Jan-Maarten Goedkoop

Home | Fototoek | Vrije Fotografie | Landschap en Natuur | Lage Wal, Paterswoldsemeer

Lage Wal, Paterswoldsemeer

25 feb 2019:
"Herinrichting oever Molenpad en achtergelegen polder".
Opdrachtgever: Provincie Groningen
'Dit project wordt medegefinancierd door ELFPO: Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling'
"Europa investeert in zijn platteland".

Toelichting:
Laat ik het kort houden. Een boom doet er zo'n dertig tot veertig jaar over om tot wasdom te komen en is onderdeel van een biotoop. Een boom is niet alleen een chemisch product van stoffen als koolstof, maar onderdeel van een keten in de planten- en dierenwereld. Wat het plan 'Lage Wal, Paterswoldsemeer' ook inhoudt, de natuur zet je met deze zinloze bomenkap zo'n dertig tot veertig jaar terug.
Onbegrijpelijk toch als je in Den Haag dan heftig debatteert over een Klimaatakkoord?

Zie ook: 'Tussengebied' en 'Het Harener Holt'.

Klik op knop AFBEELDING DETAILS (rechtsboven elke foto) voor meer info en links.