Fototoek


Fotogalerie van Jan-Maarten Goedkoop

Uelserweg 2015
Uelserweg 2015
12/07/2020
Zo zag de Google camera de Uelserweg in juni 2015.
Dat is niet de bedoeling van de Natura 2000 plannen.
Op 04 dec 2020 was een groot deel van de bomen langs deze weg al gekapt.
Toch nog maar even de achterliggende redenering van organisaties als Staatsbosbeheer.
Vroeger (ergens rond de 18e en 19e eeuw ten tijde van de Romantiek moet het landschap er iets als dit hebben uitgezien) werd het landschap hier beheerst door heide en schapen. Die schapen zorgden ervoor dat de 'natuurlijke' begroeiing verdween, ze vraten alle bomen en struiken domweg op.
Toen de boeren stopten met die begrazing en de intensieve landbouw opkwam vormden deze heidevelden, nu mede door agrarische activiteiten, weer een voedselrijke bodem voor bomen en struiken, zoals het voor de Romantiek ook het gevval was. Daarnaast werd er ook bos aangeplant voor de productie van hout.
Wat we aan bos aantreffen in de omgeving van Mander is daar dus ontstaan, omdat de mens zich wat terugtrok uit de natuur en deze een beetje haar gang kon gaan.
Het resultaat daarvan kunnen we oa. op dit Google plaatje zien: een mooi stukje groene natuur.
Maar dat is dus plotseling niet meer de bedoeling van de instanties. De natuur moet hier terug gebracht worden naar een situatie van een x-aantal jaren geleden op gronden, die zich nauwelijks laten raden. Romantiek, biomassa? En wie zijn die mensen die dat bepalen?
Het is ook nog eens een heilloos streven, omdat de natuur dit natuurlijke landschap creëerde. De boeren krijgen de schuld van onder meer de stikstof en ammoniak uitstoot, die de oorzaak zou zijn van het verdwijnen van de heide.
Dat is duidelijk een kul verhaal. De broeikasgassen die boeren middels hun activiteiten de lucht in sturen zorgen er inderdaad voor dat de heide het aflegt tegen bos en struikgewas. Alleen, zonder boerenactiviteiten zou dat net zo goed gebeuren. Het probleem van de landbouw voor het milieu, dat er wel degelijk is op andere gebieden, heeft in feite dus weinig te maken met de overlevingskansen voor de heide.
Dat schoolkinderen straks op de heide op zoek moeten naar spontaan opgroeiende boompjes en struikjes en die weg moeten steken, zegt genoeg. Zelfs na het afplaggen van de grond, het kunstmatig voedselarm maken, zal er op termijn gewoon weer bos ontstaan. Of er nu een boer in de buurt aan het werk is of niet.