Fototoek


Fotogalerie van Jan-Maarten Goedkoop

Reclame Nesciopark
Reclame Nesciopark
06/20/2018
Langs de rotonde bij de afrit Haren van de A28 staat op 20 jun 2018 dit reclamebord. Dit heet volgens de betreffende site: 'Natuurlijk ondernemen in Haren'.
Op de site van Nesciopark vinden we ook nog deze informatie:
"Nesciopark Haren is een nieuw en bijzonder bedrijventerrein waar landschap en bebouwing één geheel vormen en gelijkwaardig zijn aan elkaar.
Al sinds 2005 wordt er over Nesciopark gesproken. In de gemeenteraad van Haren, in de pers, en op de website van de gemeente Haren zelf waar er het volgende over wordt geschreven":
“Het Nesciopark wordt volgens een bijzonder concept en in een ambitieus streven naar hoogwaardige beeldkwaliteit gerealiseerd. De ruimtelijke vormgeving van het bedrijvenpark is uniek. Het bovengrondse beeld is dat van een natuurlijke heuvellandschap waar gebouwen in op gaan. Landschap en bebouwing gaan één geheel vormen en zijn gelijkwaardig aan elkaar. Daarmee is geen sprake meer van een traditionele zichtlocatie langs de A28. Het landschap en de bebouwing zorgen voor een collectieve zichtbaarheid die als een nieuw fenomeen van zich laat spreken”.
Vandaag was ik er en zag: heel veel klinkers, behoorlijk wat asfalt, een aantal lantarenpalen, veel auto's (op de P + R), twee Meerkoeten in een slootje en wat afgemaaide Berenklauw.
Zag ik iets verkeerd? Of was dit 'Agrarische' bestemming of 'Natuur'?
Als ik moest kiezen tussen Bitcoins of Kavels in het Tussengebied om te beleggen, dan wist ik het wel, wat Burgemeester Peter den Oudsten van Groningen ook heeft beweerd op OogTV.